English, French, Russian speaking doctors & staff

Physiotherapy

Физиотерапията е терапевтична дисциплина, насочена към профилактика и подобряване на двигателните увреждания, предизвикани от състояния и заболявания, настъпили в различен период от живота. Физиотерапия се предписва на пациенти, чиито евентуални или съществуващи здравословни проблеми са свързани предимно със скелетно-мускулната или нервната система. Използваната методика включва анализ на функционалността на тези системи, като се прилагат най-подходящите терапевтични интервенции за облекчаване на болката, за поддържането, подобряването или възстановяването на функциите на гореспоменатите системи.


Физиотерапевтите са специалисти, които правят оценка и провеждат лечение на разстройствата в човешкия организъм чрез физически методи. Те извършват планиране, осъществяване и анализ на резултатите от програмата за физиотерапия.


Чрез консултациии и постоянен контакт с лекуващия лекар и другите изпълнители на медицинска помощ, физиотерапевтът определя крайните цели на лечението, които трябва да бъдат реалистични и да съответстват на потребностите на пациента.


Дейността на физиотерапевта е насочена към предотвратяване и/или забавяне прогресирането на състояния, предизвикани от увреждания, заболявания и други причини. Обслужваните пациенти са от всички възрасти с функционални нарушения вследствие на травми на гърба и врата, изкълчвания, навяхвания и фрактури, артрит, изгаряния, ампутации, инсулт, множествена склероза, трудови злополуки, спортни инциденти и други.